Ο Χριστός δεν διώχνει κανέναν άδειο, εκτός από κείνους που 'ναι γεμάτοι από τον εαυτό τους.