Εκείνος που μπορεί να δεχτεί μιά συμβουλή, είναι ανώτερος από εκείνον που μπορεί να τη δώσει.