Χαρά, είναι η σημαία που κυματίζει στο φρούριο της ψυχής, όταν ο Χριστός μένειμέσα.