Όποιος είναι πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό του, σπάνια είναι με τους άλλους. Το ίδιο και οι άλλοι είναι πολύ λίγο ευχαριστημένοι απ’ αυτόν.