Χαρακτήρας σημαίνει, το τι είναι ο άνθρωπος στο σκοτάδι.