Τ’ άλλα βιβλία τα διαβάζω, η Βίβλος όμως διαβάζει εμένα.