"Δημιούργημα του Θεού, προσκολλήσου σ’ Αυτόν. Όπως το φυτό στη ρίζα του για να μη μαραθείς."