Η ευτυχία δημιουργεί φίλους, η δυστυχία τους δοκιμάζει.