Ο καθρέφτης του Θεού αποκαλύπτει την αμαρτία, δεν την καθαρίζει.