Μπορείς να δεις τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, από εκείνο που τον κάνει να γελάει.