Για να ελευθερωθούμε από κάθε φόβο, πρέπει να έχουμε μόνο ένα φόβο - το φόβο του Θεού.