Εκείνο που χρειάζεται ο Διάβολος για να θριαμβεύσει είναι η απραξία των καλών ανθρώπων.