Να διδάξεις κάτι που δεν ξέρεις, είναι σαν να επιστρέψεις από ένα δρόμο, που ποτέ δεν περπάτησες.