Ο φόβος και η πίστη δεν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι. Όταν η μια μπαίνει από τη μια πόρτα, ο άλλος βγαίνει απο την άλλη.