Το μεγαλύτερο σφάλμα που μπορείς να κάνεις, είναι να μη παραδεχτείς το σφάλμα σου.