Μη νομίζεις ότι η Βίβλος είναι ξερή από μέσα, επειδή είναι σκονισμένη απ’ έξω.