Κάθε λαμπρό στεφάνι που χαρίζει ο Θεός, είναι η αμοιβή για κάποιο βαρύ σταυρό.