Ο φθόνος είναι σαν τη σκουριά στο σίδερο. Φθείρει τον ίδιο τον φθονερό.