Ο σταυρός είναι το συν του Θεού, στην ανθρώπινη ανάγκη.