Εκείνοι που ζουν λιγότερο την πίστη τους, όχι σπάνια είναι εκείνοι που μιλούν πιο πολύ και πιο δυνατά.