Εάν κάνεις κάτι τέλειο, προσπάθησε να βρεις τρόπο να το βελτιώσεις, πριν το βελτιώσει άλλος.