Τα άλλα βιβλία δόθηκαν για να μας μορφώσουν. Η Βίβλος μας δόθηκε για να μας μεταμορφώσει.