"Μελετώ τη Γραφή. Ανάβω έτσι το λυχνάρι της ψυχής μου από τον ήλιο."