Το αύριο είναι η μέρα που οι οκνηροί εργάζονται και οι ανόητοι μετανοούν.