Όποιος διδάσκει τη Βίβλο, δεν είναι ποτέ δάσκαλος. Είναι πάντα μαθητής.