"Χωρίς την καθημερινή μου περιπλάνηση στους τερπνούς λειμώνες της Αγίας Γραφής, ίσως θα βυθιζόμουν στην απελπισία." (ΑΛΦΡ. ΤΕΝΝΥΣΟΝ)