Ο Χριστός μπήκε στον κόσμο τούτο από την πόρτα μιας φάτνης και βγήκε από την πόρτα ενός Σταυρού.