Η αγάπη μιας μικρής αμαρτίας, είναι μια μεγάλη αμαρτία.