Ό,τι ο Θεός υπόσχεται είναι τόσο αληθινό, όσο και ό,τι δημιούργησε.