Εκείνος που δεν συγχωρεί τους άλλους, μοιάζει μ' αυτόν που ανατινάζει τη γέφυρα, από την οποία σε λίγο θα πέρασει.