Πολλές φορές ενώ διαλαλούμε ότι είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε για τους φίλους μας, η διαγωγή μας δείχνει ότι δεν είμαστε πρόθυμοι να ζήσουμε γι' αυτούς.