Φυλάξου από τον άνθρωπο που τα ξέρει όλα, ιδιαίτερα αν αυτός είναι εσύ.