Ζήλος χωρίς κατάρτιση είναι ο αδερφός τις ανοησίας.