Να έχεις, είναι ίσως καλό. Να είσαι, είναι οπωσδήποτε καλύτερο.