Ο άθεος δεν μπορεί να βρει τον Θεό, για τον ίδιο λόγο που ο κλέφτης δεν μπορεί να βρει τον αστυφύλακα.